PL EN RU

Pochłaniacze antystatyczne wilgoci - ESD

Pochłaniacze wilgoci w elektronicePochłaniacze antystatyczne wilgoci - ESD

Podczas produkcji czułych i drogich urządzeń elektronicznych występuje ogromne ryzyko ich uszkodzenia spowodowane przeskokiem elektronów między układem, a materiałami znajdującymi się w otoczeniu danego układu. Przeskok ładunku elektrycznego powoduje powstawanie  wyładowania  elektrostatycznego.  Electro Static  Discharge  (ESD)   jest  jedną z pierwszych przyczyn uszkodzenia podczas montażu urządzeń elektronicznych i jest to uszkodzenie niewidoczne.

Szczególnie narażone na usterki spowodowane przeskokiem elektronów są układy scalone, układy CMOS, TTL oraz diody laserowe.
 

W miejscu wytwarzania sprzętu stosuje się zabezpieczenia ESD (antystatyczne), które eliminują zagrożenie poprzez uziemienie, neutralizację ładunku lub izolację. W tym celu wyznacza się tzw. obszary EPA (elektrostatyczne obszary chronione), w których stosuje się maty oraz sprzęt antystatyczny, natomiast ludzi zaopatruje w specjalną odzież ochronną.
 

Zachowanie szczególnych środków ostrożności na obszarze produkcyjnym nie rozwiązuje w pełni problemu narażenia wrażliwych urządzeń na zniszczenie. Układy te muszą być dodatkowo zabezpieczane również na czas transportu i magazynowania. Do tego celu służą opakowania antystatyczne - worki antystatyczne ekranowane oraz opakowania z folii aluminiowej antystatycznej (pochłaniacze antystatyczne).
 

Szacowanie ryzyka uszkodzeń cennych urządzeń w czasie transportu musi również uwzględniać negatywny wpływ czynników zewnętrznych.
 

Takim czynnikiem  jest  wilgoć. Problem wilgoci można rozwiązać poprzez zastosowanie pochłaniaczy wilgoci w saszetkach w opakowaniu bezpyłowym typu Tyvek® z warstwą antystatyczną.
Pochłaniacze wilgoci ESD spełniają wymagania normy IEC6B40-51. Zostały przetestowane i zatwierdzone przez Szwedzki Narodowy Instytut Badań.
 

Do ochrony urządzeń elektronicznych stosowane są również emitery VCI ESD, które zabezpieczają np. szafy elektryczne i elektroniczne przed skutkami wilgoci - korozją.
 

Dodatkowo stosowane wskaźniki wilgoci ESD umożliwiają monitorowanie poziomu wilgoci w opakowaniu.
 

Pochłaniacze antystatyczne wraz z opakowaniami i emiterami VCI antystatycznymi oraz wskaźnikami wilgoci zapewniają kompleksową ochronę podczas transportu i magazynowania urządzeń elektronicznych oraz ich elementów składowych.