PL EN RU

Sito molekularne

Sito molekularneSito molekularne to produkt syntetyczny, który wykorzystywany jest w celu pochłaniania wilgoci oraz oczyszczania cieczy i gazów. Sita molekularne, poprzez selektywną absorpcję cząsteczek względem ich wielkości i niesionego ładunku, w łatwy sposób osuszają, oczyszczają i odseparowują cząsteczki z gazów i cieczy bez zmiany w ich strukturze. Pozwala to wyeliminować reakcje uboczne i usprawnić proces syntezy i produkcji. Poprzez odseparowanie danych cząsteczek możemy poznać specyfikację związków i uniknąć kosztownych komplikacji wynikających z procesów korozji lub zamarzania. Produkt nie zawiera jonów chlorkowych. Różnorodność cech tego surowca pozwala na wykorzystanie pochłaniaczy wilgoci w wielu sektorach przemysłu. Sita molekularne są zgodne z normami technicznymi DIN 55473, MIL 3464E i NFH00320. Produkt ten występuje w kształcie kulistym i moze mieć rózne rozmiary.

 

Granulat

 • Rodzaj sita molekularnego Wielkość
  3A 0,5 - 2,5  mm
  4A 2-3 mm

Przykłady zastosowań sit molekularnych:

 • osuszanie powietrza w pomieszczeniach i zbiornikach,
 • osuszanie plastikowych palet przed ich kształtowaniem,
 • oczyszczanie sprężonego powietrza z azotu- otrzymywanie czystego tlenu (95%),
 • dehydratacja  sprężonego powietrza w hamulcach pneumatycznych, obniżenie punktu rosy (skraplania powietrza) w systemach hamulcowych, w celu zapobiegania korozji oraz zamarzania,
 • izolacja szkła w systemach okiennych,
 • jako dodatek do powłok polimerowych, epoksydowych, uretanowych, klejów, środków uszczelniających, elastomerów, farb bogatych w metale i pianek winylowych w celu wyeliminowania reakcji ubocznych,
 • usuwanie radioaktywnych nukleotydów w reakcji wymiany jonów,
 • osuszanie systemów klimatyzacji i chłodzenia,
 • usuwanie nieprzyjemnych zapachów ze środków ochrony osobistej i plastiku,
 • pochłanianie wilgoci podczas transportu środków wrażliwych na wilgoć,
 • usuwanie wody oraz dwutlenku węgla z gazów atmosferycznych,
 • dehydratacja węglowodorów i helu przed regeneracją kriogeniczną,
 • oczyszczanie etanu, propanu i butanu ze związków siarki,
 • usuwanie wody i dwutlenku węgla przed skraplaniem metanu,
 • usuwanie wody i związków siarki w celu ochrony rurociągów gazowych,
 • oczyszczanie w przemyśle naftowym- (oczyszczanie w celu zapobiegania izomeryzacji, usuwanie wody, H2S, związków siarki, nitryli, dehydratacja etanolu, oczyszczanie strumienia LPG, izolowanie węglowodorów cyklicznych i o rozgałęzionych łańcuchach),
 • oczyszczanie i dehydratacja w procesach produkcyjnych w przemyśle petrochemicznym,
 • usuwanie lotnych związków organicznych ze strumienia powietrza i gazu.